Begeleiding

Remedial teaching / bijles (45 minuten)€48.00
Remedial teaching / bijles (30 minuten)
Prijzen van individuele begeleiding zijn inclusief Leerhuisservice
€35.00
Duo-begeleiding (45 minuten)€32.50 p.p.      
Voorbereiding Cito-toets individueel (45 minuten)€48.00
Voorbereiding Cito-toets duo (45 minuten)€32.50 p.p.
Behandeling bij sociaal-emotionele problematiek (per uur)€85.00
Ouderbegeleiding (per uur)€85.00

Onderwijsadvisering/-begeleiding voor scholen (per uur)

€85.00

Trainingen

Hoe plan ik mijn huiswerk?€499,- incl. werkboek
Training Werkwoordspelling (5-7 sessies)€48,00 per sessie
Training Begrijpend Lezen (5-7 sessies)€48,00 per sessie

Screening

Screening op dyslexie€135,-
Screening op dyscalculie
Prijzen van een screening zijn inclusief verslaglegging en een korte mondelinge toelichting
€185,-

Diagnostisch onderzoek

Uitgebreid individueel onderzoek naar dyslexie€749,-
Uitgebreid individueel onderzoek naar dyscalculie€799,-
Individueel leervorderingenonderzoek taal óf rekenen€305,-
Individueel leervorderingenonderzoek taal en rekenen€420,-

Intelligentieonderzoek WISC-V-NL / WPPSI-IV-NL / IDS-2

Intelligentieonderzoek SON-R 6-40

Uitbreiding van intelligentieonderzoek met relevante vragenlijsten

Executieve functies en ontwikkelingsschalen IDS-2

Afname NIO individueel

Afname NIO groepsgewijs

€420,-

€340,-

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 225,-

Op aanvraag

Onderzoek naar faalangst en prestatiemotivatie€225,-
Leervorderingenonderzoek (taal of rekenen) én intelligentieonderzoek€699,-
Onderzoek naar sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen en/of (vermoedelijke) stoornissen (DSM-5)Op aanvraag
Leervorderingenonderzoek (taal of rekenen) én onderzoek naar faalangst en prestatiemotivatie€525,-
Leervorderingenonderzoek (taal of rekenen) én intelligentieonderzoek én onderzoek naar faalangst en prestatiemotivatie
Prijzen van diagnostisch onderzoek zijn inclusief verslaglegging en een adviesgesprek
€845,-

Wanneer de begeleiding of het gesprek voor 8.30 uur ’s ochtends wordt afgebeld, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer er later wordt afgebeld, dan zijn wij helaas genoodzaakt de helft van de kosten in rekening te brengen.

Voor het opstellen van een handelingsplan wordt €48,- in rekening gebracht. Ook voor oudergesprekken en schoolgesprekken bedraagt het tarief €48,-.

Contacten per e-mail of (kort) telefonisch overleg en het bijhouden van gegevens in Cliendo, voor reeds in behandeling zijnde kinderen, brengen wij niet in rekening. Deze diensten vallen binnen de service van Het Leerhuis. 

U bent van harte welkom om tijdens een vrijblijvend, kosteloos intake-/informatief gesprek kennis te maken met ons en de praktijk. We ontvangen uw vragen of uw verzoek voor een intakegesprek graag per e-mail.

Let op: Voor begeleiding op locatie en schoolarrangementen gelden aangepaste tarieven. Neem hiervoor contact op via info@hetleerhuis.info. Ook kunt u via de mail contact opnemen als u wilt dat wij als onderwijsadviseur bij u op school meedenken met een casus.