De training
Beter bij de Les is een effectieve individuele training die door de Bascule ontwikkeld is voor kinderen in de basisschoolleeftijd met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/of leerproblemen.  Bekende executieve vaardigheden zijn werkgeheugen, vermogen tot plannen, concentratie en zelfcontrole. Dit zijn eigenlijk de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook van invloed op de leerprestaties. Door de training  ‘Beter bij de Les’ krijgen kinderen  op school meer inzicht in hun leergedrag en werkhouding. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind aan de hand van gestructureerde oefeningen.

Hoe werkt het?
De training is opgebouwd uit 25 sessies van 60 minuten per keer. De leerling krijgt wekelijks  één of meerdere sessies (afhankelijk van de mogelijkheden en de problematiek), waarin deze vaardigheden samen met de trainer worden geoefend. Om de training zo effectief mogelijk in te zetten en een goede transfer te maken naar de klassensituatie, worden ouders en leerkrachten nauw betrokken bij de training. Op deze manier wordt de leerling zowel thuis als op school ondersteund bij het aanleren en toepassen van de executieve vaardigheden. Dit wordt gedaan door na elke sessie feedback te geven over het geleerde en aanwijzingen te geven voor toepassing in de klas. Daarnaast worden er 3 oudersessies ingepland, waarbij de eerste sessie gezamenlijk met de leerkracht plaatsvindt.

Bent u als ouder of als school geïnteresseerd in de training Beter bij de Les? Neem dan contact op met Het Leerhuis voor meer informatie. In een vrijblijvend intakegesprek zal de trainer, in overleg met ouders/school, beoordelen of de training passend is voor de betreffende leerling.

Kosten
De kosten voor de gehele training bedragen €2200,-.
Dit is inclusief klassenobservatie, drie ouder-/leerkrachtgesprekken en het werkboek.

Het intakegesprek en het opstellen van een handelingsplan zijn bij dit tarief inbegrepen.

Op dit moment is er helaas geen plek beschikbaar voor het volgen van de training.

Coaching
Ben je zelf of word je binnenkort Beter bij de Les trainer en zoek je een Beter bij de Les coach om jouw trajecten te ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact op met Tineke Valentijn (tineke@hetleerhuis.info) voor een kennismakingsgesprek.