Slaap, gewicht en leerproblemen beïnvloeden elkaar

De University of Chicago heeft onderzoek gedaan naar de invloed die slaap, gewicht en leerproblemen op elkaar hebben. Het blijkt dat kinderen met overgewicht die te weinig slapen vaak meer moeite hebben met leren. Andersom hebben kinderen met leerproblemen een groter risico op overgewicht en slaapproblemen. 

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat overgewicht het risico op ademhalingsproblemen tijdens de slaap verhoogt. Daarnaast weten we ook al dat chronisch slaapgebrek een negatieve invloed heeft op schoolprestaties. In dit onderzoek werd voor het eerst gekeken naar de interactie tussen overgewicht, slaapgebrek en leerprestaties bij basisschoolleerlingen.

Testen

De onderzoeker heeft een groep van 351 kinderen van gemiddeld 8 jaar intelligentie- en leertesten laten maken. Ook moesten de kinderen een nacht in een slaaplab slapen om te bekijken of ze ademhalingsproblemen hadden. De kinderen hadden geen leerproblemen en gebruikten ook geen ADHD-medicatie.

Invloed

Het bleek dat alle factoren invloed hadden op elkaar: slecht slapen verhoogde het risico op zowel overgewicht als een slechte score op de testen. Overgewicht verhoogde het risico op een slechte score en slaapproblemen die te maken hebben met de ademhaling. Een slechte score bij de testen beïnvloedde de kans op overgewicht en slaapproblemen.

Screening

Volgens de onderzoeker worden slaapproblemen vaak over het hoofd gezien bij kinderen die te zwaar zijn of minder goed presteren op school. Het zou goed zijn om kinderen met leerproblemen te screenen op ademhalingsmoeilijkheden tijdens het slapen, naast campagnes die zich richten op het voorkomen van overgewicht.

Bron: nu.nl