Op een van onze favoriete sites (www.thuisinonderwijs.nl) kwamen we een artikel tegen dat we graag met jullie willen delen:

Zomervakantie. Zes weken lang lekker luieren, heerlijk! Maar wist je dat niveauverschillen tussen leerlingen voor een groot deel ontstaan tijdens de vakantieperiodes? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben.  Zorg dus dat je kind ook in de vakantie blijft lezen.

Lezen tijdens de zomervakantie is goed voor de leesvaardigheid.

Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen, is het van groot belang dat ze ook tijdens de vakantie dagelijks blijven lezen. Als dat niet gebeurt, hebben zwakke leerlingen vaak de grootste terugval in hun leesvaardigheid. Kinderen die wél lezen, behouden hun leesniveau of gaan zelfs beter lezen tijdens de vakantie.

Lezen helpt!

Moet dat echt, in de vakantie ook nog met leren bezig zijn? Je zult het misschien bezwaarlijk vinden, zeker als je kind tijdens het schooljaar al op zijn tenen moet lopen om het bij te benen. Bedenk dat het voor je kind misschien nog wel veel vervelender is om steeds verder achterop te raken.

Oefenen met lezen helpt echt, zo blijkt uit de ervaring van basisschool Caleidoscoop in Almere, die bewust inzet op leeshulp van ouders tijdens de zomervakantie. Na de eerste vakantie bleek bij zwakke lezers die blijven oefenen niet alleen de ‘vakantieterugval’ te zijn voorkomen, ze hadden zelfs een mooie sprong in hun niveau weten maken.

Bedenk ook dat lezen in de vakantie er heel anders aan toe gaat dan tijdens de leesles op school. Wordt er op school vooral gelezen volgens de leesmethode en uit fictie en informatieve boeken, als ouder heb je een veel bredere verzameling leesmateriaal tot je beschikking dan waaruit de school meestal kan putten. Denk aan vakantiefolders, het activiteitenprogramma op de camping, brochures van pretparken en bezienswaardigheden, de menukaart op het terrasje. Zo krijgt een leesoefening een echt vakantietintje.

Leestips tijdens de vakantie

 • Probeer elke dag ongeveer 10 minuten hardop te laten lezen, of samen hardop te lezen
 • Zoek een tijdstip waarop het prettig is (en alle tijdstippen zijn goed). Zorg voor leuke leesstof (op school is een lijst met geschikte leesstof voorhanden en ook in de bibliotheek is volop aanbod).
 • In het tijdschrift Okki staat in elk nummer een geschikt verhaal. Dit geldt ook voor de oudere jaargangen.
 • Praat over de verhalen die je met het kind leest.
 • Laat het kind bij voorkeur hardop lezen.
 • Lees regelmatig voor en kies dan boeken en verhalen die je zelf ook leuk vindt. Dit mogen ook informatieve boeken zijn.
 • Gebruik in de auto cd’s met verhalen (deze cd’s zijn samen met de boeken te leen bij de bibliotheek).
 • Geef complimenten als het kind leest en geef aan het kind eenvoudiger leesstof als er veel fouten worden gemaakt. De bedoeling is dat het kind blijft oefenen,  maar het hoeft geen nieuwe stof te leren.
 • Corrigeer fouten die het kind maakt niet direct. Wacht even of het kind er zelf uitkomt, geef na een paar seconden een kleine hint (benoem de eerste letter, omschrijf de betekenis) en prijs je kind als hij / zij het woord goed uitspreekt. Corrigeer als het woord fout is en lees samen de zin opnieuw. Dus: wacht, hint, prijs!
 • Doe iedere dag een korte opdracht uit de vakantierugzak. Hierin zitten korte lees- en schrijfopdrachtjes die in de vakantieomgeving gedaan kunnen worden en die weinig tijd vragen.
 • Koop letter-, woord-, schrijfoefenboekjes in de boekhandel (deze zijn in de vakantieperiode in veel winkels te verkrijgen).

bron: Onderwijsmaakjesamen.nl