Vragen, problemen of klachten over ons?

Wij streven naar het bieden van kwalitatief goede zorg en proberen daarbij open en duidelijk met u te communiceren. Het kan voorkomen dat u toch nog met vragen, problemen of een klacht blijft zitten. Graag gaan wij met u in gesprek om dit te bespreken. Laat het ons daarom weten. Samen kunnen we zoeken naar een passende oplossing. Wij zullen ons best doen om er samen met u uit te komen.

Mocht u desondanks toch blijven zitten met vragen of onvrede, dan is het mogelijk om er een onafhankelijk persoon bij te betrekken. Het Leerhuis is aangesloten bij de landelijke klacht- en geschillenregeling P3NL. P3NL werkt samen met de klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. De klachtenfunctionaris begeleidt in overleg met u de indiening en de verdere afhandeling van uw klacht. Op de website www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten vindt u verdere informatie.

Tot slot

Het Leerhuis is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met NIP en NVO en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg met financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook als u de zorg zelf betaalt, kan het zijn dat u uw klacht over deze zorg via de P3NL-regeling kunt indienen. Vindt op andere wijze financiering van de diensten van uw zorgaanbieder plaats, dan is eerst een check nodig of de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg van P3NL van toepassing is. Vraag dit na bij uw zorgaanbieder of overleg met de klachtenfunctionaris.