Bijles en examentraining

Het Leerhuis biedt individuele bijlessen en trainingen aan op diverse onderwijsgebieden. Deze lessen worden verzorgd door ervaren orthopedagogen en psychologen. We achterhalen waarom uw zoon/dochter problemen ervaart, we werken aan de hiaten door middel van op maat gemaakte handelingsplannen, we leren nieuwe en betere strategieën aan en we geven veel aandacht aan aspecten als zelfvertrouwen en schoolplezier. U kunt bij onze praktijk terecht voor de volgende bijlessen en examentrainingen:

  • Voorbereiding CITO-toets, ROUTE 8 of IEP Eindtoets
  • Faalangsttraining
  • Bijles Nederlands
  • Examentraining Nederlands
  • Bijles werkwoordspelling en/of ontleden
  • Bijles begrijpend lezen
  • Bijles spellingvaardigheid
  • Bijles rekenvaardigheid

Bekijk onze tarieven hier