Wat zijn rekenproblemen?

Kinderen met rekenproblemen hebben veelal moeite met het begrijpen van sommen. Wat wordt er nu precies gevraagd? Hoe moet ik deze som uitrekenen? Vaak is er sprake van een gebrekkig inzicht wat betreft het rekenen en bestaat er behoefte aan extra uitleg en hulp. Rekenproblemen kunnen bestaan in verschillende onderdelen van het rekenen,  bijvoorbeeld bij het getalbegrip, redactiesommen, procenten of breuken.
Voor een kind met rekenproblemen is het erg lastig om rekenkennis goed eigen te maken en toe te passen. Automatiseringsproblemen kunnen hierbij ook een rol spelen: het is voor het kind lastig om feiten uit het geheugen op te roepen. Dit leidt tot problemen bij het aanleren van de tafels of het onthouden van de getalnamen.

Wat bieden wij aan?

Individuele begeleiding

De begeleiding van uw zoon of dochter is wekelijks en individueel van aard. De begeleidingslessen duren 50 minuten per keer en worden aangeboden door gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen. Het Leerhuis kiest ervoor om geen gebruik te maken van een standaardprogramma.

Er wordt bekeken welke educatieve software, materialen en oefeningen het beste bij onze leerlingen passen. Dit verschilt natuurlijk van kind tot kind en hangt af van de aard en ernst van de problematiek, maar ook van bijvoorbeeld het karakter van uw kind. Wel wordt er gewerkt met de modernste software en materialen. Ook wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij het lesprogramma van school. Om die reden is er dan ook veel contact met de scholen, zodat wij goed op de hoogte zijn van de schoolvorderingen. Onze kamers zijn huiselijk ingericht, waardoor uw kind zich op zijn gemak voelt en niet het gevoel heeft in een schoolse setting te zijn beland. Onze orthopedagen en psychologen doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind zich fijn voelt bij Het Leerhuis en met plezier de begeleidingslessen volgt.

Overleg met scholen en ouders

De psychologen en orthopedagogen van Het Leerhuis hebben door de jaren heen met veel leraren, remedial teachers en intern begeleiders van scholen goed onderling contact opgebouwd. Wij bezoeken dan ook regelmatig kosteloos diverse scholen in Den Haag om de vorderingen van onze leerlingen door te spreken. Daarnaast vindt er ook veel telefonisch overleg plaats of per email, zodat er niet langs elkaar heen wordt gewerkt. Uiteraard wordt er altijd eerst even toestemming aan de ouders gevraagd, voordat er contact opgenomen wordt met school. Ook de ouders worden goed op de hoogte gehouden van de vorderingen en ontwikkelingen.

Evaluatie

Aan de hand van observaties wordt goed bekeken of het handelingsplan aansluit bij uw zoon of dochter. Daarnaast nemen wij regelmatig nieuwe tests af om de voortgang in kaart te brengen. Indien nodig wordt het handelingsplan aangepast. Uiteraard houden wij u goed op de hoogte van onze bevindingen.

Begeleiding in tweetallen van 50 minuten

Het is tevens mogelijk om samen met een andere leerling begeleiding te volgen bij Het Leerhuis. Uw zoon of dochter moet dan natuurlijk wel over een goede concentratie beschikken, daarnaast moet de problematiek, de hulpvraag en het schoolniveau van de twee leerlingen met elkaar overeenkomen.

Het Leerhuis biedt tevens de mogelijkheid de begeleiding onder te verdelen in twee keer 25 minuten. Voor jonge leerlingen uit groep 3 of 4 is het namelijk soms nog wat zwaar om 50 minuten per keer in begeleiding te komen.

Bij een aantal scholen in regio Den Haag verzorgt Het Leerhuis intern begeleidingslessen. Neem contact met ons op voor meer informatie.