Individuele begeleiding

Het Leerhuis biedt wekelijkse individuele begeleiding verzorgd door enthousiaste orthopedagogen, psychologen en remedial teachers. Uw zoon of dochter wordt 50 minuten per week begeleid. Deze begeleiding vindt veelal plaats op onze praktijken in Den Haag. We bieden echter ook begeleiding aan op diverse scholen.

Intakegesprek

We starten het hulptraject met een intakegesprek. Dit intakegesprek is gratis en vrijblijvend en is bedoeld om de hulpvraag uitvoerig in kaart te brengen.

Start begeleiding

Aan de hand van tests en observaties stellen wij een handelingsplan op voor onze leerlingen. Er wordt bekeken welke materialen, oefeningen en educatieve software het beste aansluit bij de behoeften van uw kind. We werken met de modernste middelen en materialen. Ook wordt er (indien wij hier toestemming voor hebben) zoveel mogelijk samengewerkt met de scholen, zodat we niet langs elkaar heen werken.
Onze kamers zijn huiselijk ingericht, waardoor uw kind zich op zijn gemak voelt en wij het plezier in school zoveel mogelijk kunnen terugbrengen. We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig voelt bij Het Leerhuis en met plezier de begeleidingslessen volgt.

Evaluatie

Aan de hand van observaties wordt goed bekeken of het handelingsplan aansluit. Ook nemen we regelmatig tussentijdse tests af ter evaluatie. Indien nodig wordt het handelingsplan aangepast. Uiteraard houden wij de ouders goed op de hoogte van de bevindingen.

Tarief: Het Leerhuis hanteert een all-in tarief voor de begeleiding. Dit houdt in dat wij geen extra kosten in rekening brengen voor het afnemen van tests ten behoeve van de behandeling, het schrijven van handelingsplannen of het voeren van school- en oudergesprekken.