U kunt bij onze praktijk terecht voor een individueel onderzoek naar faalangst en prestatiegerichtheid. Voor dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst voor Jongeren (NPV-J). De NPV-J is een persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar.

De scores van deze test worden op een vijftal schalen weergegeven, te weten inadequatie, volharding, sociale inadequatie, recalcitrantie en dominantie. Aan de hand van deze scores kan bekeken worden of uw zoon/dochter last heeft van faalangstige gevoelens en onzekerheid. Ook laat het zien of een kind prestatiegericht is, een hoge taakopvatting voor school- en huiswerk heeft of dat het uitstel- en vermijdingsgedrag vertoont. Daarnaast kan gekeken worden of een kind het makkelijk vindt om sociale contacten te leggen en of het zich op zijn gemak voelt in een groep.

Na het uitvoeren van het onderzoek wordt er een uitgebreid testverslag geschreven aan de hand van de bevindingen. Dit verslag wordt in een persoonlijk adviesgesprek uitvoerig besproken en toegelicht. Ook is er tijdens dit gesprek voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Wanneer er sprake is van faalangst bij uw zoon of dochter, kunt u indien gewenst bij ons terecht voor individuele begeleiding gericht op het reduceren van deze faalangst.

Klik hier voor het tarief van een onderzoek naar faalangst en prestatiemotivatie.