Wat zijn de mogelijkheden tot vergoede begeleiding:
Er kan een vergoeding bij de gemeente worden aangevraagd voor diagnostiek en behandeling bij het vermoeden van een DSM-5 diagnose. Het gaat dan om (een vermoeden van):
– Ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autisme)
– Angststoornissen (zoals faalangst)
– Een posttraumatische stressstoornis (PTTS)
– Tics
Er is een contract afgesloten met 10 gemeenten uit regio Haaglanden. Wanneer uw kind in een van deze gemeenten is ingeschreven kan er vergoede zorg worden aangevraagd. Als u uw kind wilt aanmelden voor vergoede zorg, is er een getekende verwijsbrief nodig. De verwijsbrief kan worden afgegeven door een huisarts of medisch specialist (met vermelding van AGB-code) of door het jeugdteam van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Mulder via anne@hetleerhuis.info

Anne studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit in Leiden en behaalde in 2017 haar big-registratie als GZ-psycholoog. Anne heeft ruim 20 jaar ervaring in het werken met kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals autisme en ADHD. Ze vindt het belangrijk om aan te sluiten bij het verhaal van het kind en om de taal van het kind echt goed te verstaan. Ze gaat samen met het kind en de belangrijke personen in het leven van het kind op zoek naar de krachten om zo tot verandering te komen. Anne richt zich op diagnostiek bij kinderen en biedt ook behandeling en ouderbegeleiding. Ze helpt kinderen om emoties te herkennen, erkennen en ermee om te gaan. De behandeling kan ook gericht zijn op het veranderen van bepaald gedrag of het verwerken van een nare, ingrijpende gebeurtenis. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en creatieve technieken. Vaak ontstaat er in afstemming met ouders een combinatie van praten, spelen, tekenen en oefenen van nieuw gedrag. Wanneer een nare gebeurtenis niet goed verwerkt is en er blijvende klachten zijn, dan kan EMDR worden ingezet.