Individueel psychologisch onderzoek naar dyslexie

Het Leerhuis biedt de mogelijkheid een uitgebreid individueel onderzoek naar dyslexie te laten verrichten. Een onderzoek naar dyslexie wordt doorgaans afgenomen tijdens twee testochtenden. Tijdens de eerste testochtend wordt er een uitgebreid intelligentieonderzoek afgenomen. Het Leerhuis werkt met de intelligentietest WISC-V-NL. Tijdens de tweede testochtend worden de lees- en spellingsvorderingen in kaart gebracht en bekijken wij welke dyslexiekenmerken aanwezig zijn bij uw zoon of dochter.

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst voor de ouder(s) zullen wij de ontwikkeling en het verloop van de problematiek in kaart brengen. Ook zullen we, mits u daar toestemming voor geeft, contact opnemen met de school van uw kind om gegevens en informatie op te vragen bij de intern begeleider en/of leerkracht.

U ontvangt een uitgebreide schriftelijke rapportage, welke zal worden toegelicht in een persoonlijk adviesgesprek. Ook is er tijdens dit gesprek voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Als de leerstoornis dyslexie is vastgesteld bij uw zoon/dochter, ontvangt u tijdens dit gesprek een dyslexieverklaring, waardoor uw kind recht heeft op compenserende en ondersteunende faciliteiten die gelden in het onderwijs.

Wanneer de school van uw zoon/dochter nog vragen heeft over onze rapportage, zijn wij uiteraard altijd bereid contact op te nemen en het een en ander toe te lichten.

Bij het classificeren van dyslexie volgt Het Leerhuis de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (2021).

Definitie van dyslexie

Dyslexie is een lees- en/of spellingprobleem dat ernstig en hardnekkig is en dat gedifferentieerd dient te worden van laaggeletterdheid als gevolg van een gebrekkig onderwijsaanbod en als gevolg van een bredere omgevings-, neurologische, sensorische en/of gedragsproblematiek.

De diagnostici van Het Leerhuis zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen het NIP, het NVO en/of de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Klik hier voor het tarief van een dyslexieonderzoek.