Individueel psychologisch onderzoek naar dyslexie

Het Leerhuis biedt de mogelijkheid een uitgebreid individueel onderzoek naar dyslexie te laten verrichten. Een onderzoek naar dyslexie wordt doorgaans afgenomen tijdens twee testochtenden. Tijdens de eerste testochtend wordt er een uitgebreid intelligentieonderzoek afgenomen. Het Leerhuis werkt met de intelligentietest WISC-V-NL. Tijdens de tweede testochtend worden de lees- en spellingsvorderingen in kaart gebracht en bekijken wij welke dyslexiekenmerken aanwezig zijn bij uw zoon of dochter.

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst voor de ouder(s) zullen wij de ontwikkeling en het verloop van de problematiek in kaart brengen. Ook zullen we, mits u daar toestemming voor geeft, contact opnemen met de school van uw kind om gegevens en informatie op te vragen bij de intern begeleider en/of leerkracht.

U ontvangt een uitgebreide schriftelijke rapportage, welke zal worden toegelicht in een persoonlijk adviesgesprek. Ook is er tijdens dit gesprek voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Als de leerstoornis dyslexie is vastgesteld bij uw zoon/dochter, ontvangt u tijdens dit gesprek een dyslexieverklaring, waardoor uw kind recht heeft op compenserende en ondersteunende faciliteiten die gelden in het onderwijs.

Wanneer de school van uw zoon/dochter nog vragen heeft over onze rapportage, zijn wij uiteraard altijd bereid contact op te nemen en het een en ander toe te lichten.

Bij het classificeren van dyslexie volgt Het Leerhuis de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland (2016).

Definitie van dyslexie

Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

  • Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder hetgeen van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd wordt (criterium achterstand).
  • Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan ook wanneer voorzien wordt in adequate remediërende instructie en oefening (criterium didactische resistentie).

Het Leerhuis is aangesloten bij beroepsverenigingen het NIP en het NVO, de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Daarnaast werkt Het Leerhuis samen met een GZ-psycholoog met BIG-registratie.

Klik hier voor het tarief van een dyslexieonderzoek.