Intelligentieonderzoek WISC-V-NL

Om meer inzicht te verkrijgen in de cognitieve capaciteiten, kunt u kiezen voor de afname van een intelligentieonderzoek. Wij werken hiervoor met de WISC-V-NL.

De WISC-V-NL is een instrument om met behulp van een individuele testafname de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6 tot en met 16 jaar in kaart te brengen.

De afname van het onderzoek duurt circa 2 uur.

Doel: het in kaart brengen van de algemene intelligentie van kinderen met behulp van totaal 14 subtests. De WISC-V-NL geeft veel inzicht in de sterke en zwakke kanten van een leerling.