Individueel intelligentieonderzoek

Het Leerhuis biedt de mogelijkheid een uitgebreid individueel intelligentieonderzoek af te laten nemen. Dit onderzoek wordt gedurende een dagdeel (circa 2 uur) afgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van de intelligentietest WISC-III NL.

De WISC-III NL (Wechsler Intelligence Scale for Children Derde Editie NL, 2005) is een algemene intelligentietest die individueel wordt afgenomen. Deze test dient om het cognitief functioneren van kinderen van 6 tot 17 jaar vast te kunnen stellen en bestaat uit verschillende subtests die elk een bepaald aspect van de intelligentie meten. De resultaten die het kind op de afzonderlijke subtests behaalt, worden samengevat in een drietal IQ – scores: het verbaal IQ, het performaal IQ en het totaal IQ.

De verbale schaal geeft informatie over de ontwikkeling van de taalvaardigheid voor wat betreft de door onderwijs en ervaring aangebrachte kennis. De aandacht richt zich tevens op het onder woorden kunnen brengen van deze kennis.

De performale schaal geeft informatie over de ruimtelijke vaardigheden en geeft inzicht in vaardigheden die nodig zijn om bijvoorbeeld mozaïekpatronen te reproduceren of legpuzzels te maken. Per leeftijdsgroep worden gemiddelde ruwe scores en spreidingen vastgesteld, die worden omgezet in genormaliseerde standaardscores met een gemiddelde van 100. Op deze wijze kan de relatieve positie van het kind binnen de eigen leeftijdsgroep worden bepaald.

U ontvangt een uitgebreide schriftelijke rapportage, welke zal worden toegelicht in een persoonlijk adviesgesprek. Ook is er tijdens dit gesprek voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Klik hier voor het tarief van een intelligentieonderzoek.