Intelligentieonderzoek WISC-V-NL

Om meer inzicht te verkrijgen in de cognitieve capaciteiten, kunt u kiezen voor de afname van een intelligentieonderzoek. Wij werken hiervoor met verschillende tests waarmee de algemene intelligentie in kaart kan worden gebracht. Daarnaast bieden verschillende tests de mogelijkheid om de sterke en zwakke kanten in het cognitieve profiel van een leerling in kaart te brengen.

De WISC-V-NL is het meest gebruikte instrument. Middels een individuele testafname worden hiermee de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6 tot en met 16 jaar in kaart te brengen. De afname van ditt onderzoek duurt circa 2 uur.

Andere tests die wij kunnen gebruiken zijn:

  • WPPSI-IV-NL, dit is een test voor kinderen jonger dan 7 jaar
  • IDS-2, dit is een breed instrument waarmee naast de intelligentie ook de executieve functies en verschillende ontwikkelingsfuncties in kaart gebracht kunnen worden bij 5- tot 20-jarigen
  • SON-R 6-40, dit is een niet-verbale intelligentietest, geschikt voor kinderen en
    volwassenen tussen de 6 en 40 jaar. Het gebruik van gesproken of geschreven taal is bij de afname van de SON-R niet nodig.