Individueel intelligentieonderzoek

Het Leerhuis biedt de mogelijkheid een uitgebreid individueel intelligentieonderzoek af te laten nemen. Dit onderzoek wordt in de ochtend (circa 2 uur) afgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van de intelligentietest WISC-V- NL.

De WISC-V-NLĀ  is een instrument om met behulp van een individuele testafname de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6 tot 17 jaar in kaart te brengen.

De test bestaat uit 14 onderdelen (subtests). Er wordt inzicht verkregen in 10 specifieke aspecten van de intelligentie (indexen). Aan de hand van deze indexen wordt meer inzicht verkregen in het intelligentieprofiel en de sterke en zwakke kanten.

U ontvangt een uitgebreide schriftelijke rapportage, welke zal worden toegelicht in een persoonlijk adviesgesprek. Ook is er tijdens dit gesprek voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Klik hier voor het tarief van een intelligentieonderzoek.