Individuele screening

Het Leerhuis biedt de mogelijkheid een individuele screening op dyslexie of dyscalculie te verrichten. Soms is het niet duidelijk hoe ernstig de problematiek nu precies is. Hoe groot is de achterstand? Welke risicofactoren zijn aanwezig? Welke kenmerken van dyslexie of dyscalculie zijn aanwezig bij het kind?

Er is een probleem, maar het is nog niet duidelijk of een uitgebreid psychologisch onderzoek naar dyslexie of dyscalculie nu echt al noodzakelijk is. U kunt in dit geval eerst voor een screening kiezen. Tijdens de screening brengen wij het risico op dyslexie of dyscalculie in kaart aan de hand van observaties, orthodidactische testen, foutenanalyses en een serie testen gericht op het vaststellen van dyslectische en dyscalculische kenmerken. Aan de hand van deze uitgebreide screening wordt een goed beeld verkregen van de leervorderingen, de achterstanden en van de aanwezigheid van risicofactoren.

U ontvangt een schriftelijke rapportage, u wordt geïnformeerd over de bevindingen en er wordt met u besproken of een uitgebreid dyslexie- of dyscalculieonderzoek aan te bevelen is.

Klik hier voor de tarieven van een dyslexie- of dyscalculiescreening.