Wat is faalangst?

Faalangst betreft de angst om iets niet goed te doen. Indien er sprake is van faalangst presteert het kind door de zenuwen onder zijn niveau. Faalangst is te herkennen aan verlegen en teruggetrokken gedrag. Het kind vraagt veel bevestiging, kijkt eerst hoe anderen iets doen en wil niet opvallen. Bij faalangst kun je ook de gevoelens van onzekerheid proberen te camoufleren door agressief en aandachtzoekend gedrag. Kinderen met faalangst denken soms dat ze de enige zijn met dit probleem. Eén op de tien leerlingen heeft echter last van faalangst.

Er bestaan drie soorten van faalangst:

Cognitieve faalangst

Deze vorm van faalangst heeft te maken met het schoolse leren. Het kind is bang dat hij of zij iets niet kan en verwacht dan ook een negatieve beoordeling, bijvoorbeeld voor een proefwerk.

Sociale faalangst

Dit betreft de angst om afgewezen te worden of op een negatieve manier beoordeeld te worden door anderen. Men maakt zich zorgen over hoe anderen over hem of haar denken, zoals bij het houden van een spreekbeurt.

Motorische faalangst

Bij deze vorm van faalangst is men angstig om fouten te maken bij de uitvoering van lichamelijke handelingen, bijvoorbeeld bij het sporten of bij het maken van een tekening. Bij uw kind kan natuurlijk ook een combinatie van cognitieve, sociale en motorische faalangst aanwezig zijn.

Tips voor ouders

Ouders kunnen hun kind helpen bij het omgaan met faalangst. Een positiever zelfbeeld kan gestimuleerd worden door het kind op een positieve manier te benaderen en duidelijk aan te geven wat goed gaat. Door duidelijke afspraken te maken over het huiswerk blijft er voldoende tijd over voor andere dingen. Praten over faalangst kan ook een gunstige invloed hebben. Ouders zijn daarnaast een voorbeeld voor hun kind. Ze kunnen laten zien dat zij ook wel eens fouten maken en hier op een geschikte manier mee omgaan.

Wat bieden wij aan in Den Haag:

Bent u op zoek naar een individuele faalangsttraining? Neem dan vrijblijvend contact op via info@hetleerhuis.info of telefonisch via 070 2200 456.

Heeft uw zoon/dochter last van faalangst die samenhangt met dyslexie of dyscalculie? Informeer dan naar de mogelijkheden voor een psycho-educatietraining gericht op dyslexie/dyscalculie.