Drs. Gillian Dijkhuizen – King

Gillian heeft Het Leerhuis in 2007 samen met Tineke opgericht. Zij is orthopedagoog en heeft gestudeerd aan de universiteit in Leiden. Na haar studie heeft Gillian enige tijd als remedial teacher gewerkt op het Segbroek College. Hierna heeft zij enkele jaren gewerkt bij een kleinschalige particuliere praktijk gericht op leerproblemen en leerstoornissen. Zij heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in de begeleiding en diagnostiek van leerlingen met dyslexie, lees- en spellingproblemen. Gillian is gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Daarnaast begeleidt ze kinderen die moeite hebben met het rekenen en begrijpen lezen. Ze leert kinderen graag betere leerstrategieën aan. Tot slot probeert ze het plezier in schoolse taken terug te brengen en het zelfvertrouwen te vergroten.
Gillian woont in Den Haag met haar man en twee kinderen. In haar vrije tijd schrijft ze feelgoodromans, ze wordt vrolijk als de zon schijnt en ze drinkt graag een koffie met vriendinnen op het strand.


Linkedin


Rss

Tineke Valentijn – Volkers, MSc.

Tineke is registerpsycholoog NIP / Kinder- & Jeugd en auteur van het boek Klokkijken en pannenkoeken bakken. Een boek voor kinderen met dyscalculie en hun ouders/leerkracht/begeleider. Tijdens haar studie Kinder- & Jeugdpsychologie in Utrecht is zij al in dit werkveld terechtgekomen. Na ervaring opgedaan te hebben op het gebied van leerproblemen en leerstoornissen, heeft ze de overstap gemaakt naar Het Leerhuis. In 2020 heeft zij de postacademische opleiding Schoolpsycholoog afgerond. Naast haar interesse in leerproblemen op het gebied van taal en rekenen, is zij tevens geïnteresseerd in het gedrag van kinderen en de invloed daarvan op hun ontwikkeling op school. Het bouwen aan een positieve mindset en het vergroten van het zelfvertrouwen spelen daarin een belangrijke rol. Behalve begeleiding en diagnostiek bij kinderen begeleidt en coacht Tineke ook (startende) leerkrachten en leerkrachten in opleiding. Daarnaast adviseert zij scholen om een passend aanbod te realiseren voor leerlingen. Naast haar werk bij Het Leerhuis geeft Tineke gastcollege aan de VU in Amsterdam en is zij op vrijwillige basis verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht waarvoor zij een deskundigenadvies uitbrengt over het belang van het kind in het migratierecht.
Tineke woont met haar man en twee dochters in Leiderdorp. Het liefst gaat ze op vakantie naar Chili, waar haar moeder vandaan komt. Ze houdt van koken, maar vooral van lekker eten en als het kon zou ze meer dan 24 uur in een dag stoppen.


Linkedin

Nikki Rademaker, MSc.

Nikki is orthopedagoog en heeft gestudeerd aan de universiteit Leiden. Tijdens haar studie hield zij zich al bezig met het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen in het primair en voortgezet onderwijs. Ze ziet het als een uitdaging om het beste uit mensen te halen. De werkzaamheden bij het Leerhuis sluiten goed aan op de interesses en eerdere werkzaamheden van Nikki waarbij zij leerlingen met meervoudige problematiek (bijvoorbeeld aandachtsproblemen in combinatie met leerproblemen) begeleidde. Nikki is gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Daarnaast gaat haar interesse uit naar het leren plannen & organiseren. In haar vrije tijd is Nikki op en naast het basketbalveld te vinden, waar zij zelf speelt, assistent-coach is en lid is van de Technische Commissie. Nikki houdt van lekker eten, afspreken met vriendinnen en reizen.


Linkedin

Kari Winter, MSc.

Kari is afgestudeerd pedagoog en heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Daarna heeft ze een master in Youth Studies afgerond aan de universiteit van Utrecht. Tijdens haar opleiding heeft zij leerlingen begeleid die moeite hadden om op didactisch gebied mee te komen in de klas. Kari heeft gewerkt als vrijwilliger: zij hielp kinderen met een risico op taalachterstand bij het leren lezen. Ze vindt het belangrijk dat elk kind zich sterk voelt in zijn/haar eigen kracht. Naast haar interesse in kinderen, is Kari geïnteresseerd in gezondheid. Daarom werkt zij naast haar werk als pedagoog ook in het ziekenhuis. In haar vrije tijd is Kari te vinden bij familie en vrienden, op het terras, in het zwembad of op de skipiste.


Linkedin

Drs. Anne Mulder

Anne studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit in Leiden en behaalde in 2017 haar big-registratie als GZ-psycholoog. Anne heeft ruim 20 jaar ervaring in het werken met kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals autisme en ADHD. Ze vindt het belangrijk om aan te sluiten bij het verhaal van het kind en om de taal van het kind echt goed te verstaan. Ze gaat samen met het kind en de belangrijke personen in het leven van het kind op zoek naar de krachten om zo tot verandering te komen. Anne richt zich op diagnostiek bij kinderen en biedt ook behandeling en ouderbegeleiding. Ze helpt kinderen om emoties te herkennen, erkennen en ermee om te gaan. De behandeling kan ook gericht zijn op het veranderen van bepaald gedrag of het verwerken van een nare, ingrijpende gebeurtenis. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en creatieve technieken. Vaak ontstaat er in afstemming met ouders een combinatie van praten, spelen, tekenen en oefenen van nieuw gedrag. Wanneer een nare gebeurtenis niet goed verwerkt is en er blijvende klachten zijn, dan kan EMDR worden ingezet. Het is mogelijk om bij vermoedens van een DSM-5 stoornis een vergoeding aan te vragen bij de gemeente (zie vergoeding). Samen kan er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor uw kind. Anne heeft als moeder ervaring met dyslexie en hoogbegaafdheid, waardoor zij ook de emotionele kanten van een leerstoornis goed kan begrijpen. In haar vrije tijd geniet Anne van lezen en tuinieren. Ze is dol op de zee en het strand waar ze vaak met haar gezin en haar hond te vinden is.

Wat zijn de mogelijkheden tot vergoede begeleiding:
Er kan een vergoeding bij de gemeente worden aangevraagd voor diagnostiek en behandeling bij het vermoeden van een DSM-5 diagnose. Het gaat dan om (een vermoeden van):
– Ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autisme)
– Angststoornissen (zoals faalangst)
– Een posttraumatische stressstoornis (PTTS)
– Tics
Er is een contract afgesloten met 10 gemeenten uit regio Haaglanden. Wanneer uw kind in een van deze gemeenten is ingeschreven kan er vergoede zorg worden aangevraagd. Als u uw kind wilt aanmelden voor vergoede zorg, is er een getekende verwijsbrief nodig. De verwijsbrief kan worden afgegeven door een huisarts of medisch specialist (met vermelding van AGB-code) of door het jeugdteam van de gemeente.