Begeleiding

Individuele begeleiding (45 minuten)€47.50
Individuele begeleiding (30 minuten)

Prijzen van individuele begeleiding zijn inclusief Leerhuisservice
€32.50
Behandeling bij sociaal-emotionele problematiek (per uur)€75.00         
Ouderbegeleiding (per uur)€75.00
Behandeling en diagnostiek bij (vermoeden) DSM-V diagnose

Voor vergoede zorg is een verwijsbrief noodzakelijk
vergoede zorg
Duo-begeleiding (45 minuten)€32.50 p.p.
Voorbereiding Cito-toets individueel (45 minuten)€47.50
Voorbereiding Cito-toets duo (45 minuten)€32.50 p.p.
Bijles / Remedial teaching (45 minuten)€47.50

Trainingen

Hoe plan ik mijn huiswerk?€499,- incl. werkboek
Training Werkwoordspelling (5-7 sessies)€47,50 per sessie
Training Begrijpend Lezen (5-7 sessies)€47,50 per sessie

Screening

Screening op dyslexie€135,-
Screening op dyscalculie

Prijzen van een screening zijn inclusief verslaglegging en een korte mondelinge toelichting
€185,-

Diagnostisch onderzoek

Uitgebreid individueel onderzoek naar dyslexie€749,-
Uitgebreid individueel onderzoek naar dyscalculie€799,-
Individueel leervorderingenonderzoek taal óf rekenen€305,-
Individueel leervorderingenonderzoek taal en rekenen€420,-

Intelligentieonderzoek WISC-V-NL / IDS-2

Executieve functies en ontwikkelingsschalen IDS-2

Afname NIO individueel

Afname NIO groepsgewijs

€420,-

Op aanvraag

€ 225,-

Op aanvraag

Onderzoek naar faalangst en prestatiemotivatie€220,-
Leervorderingenonderzoek (taal of rekenen) én intelligentieonderzoek€699,-
Onderzoek naar sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen en (vermoedelijke) stoornissen (DSM-5)Op aanvraag
Leervorderingenonderzoek (taal of rekenen) én onderzoek naar faalangst en prestatiemotivatie€525,-
Leervorderingenonderzoek (taal of rekenen) én intelligentieonderzoek én onderzoek naar faalangst en prestatiemotivatie

Prijzen van diagnostisch onderzoek zijn inclusief verslaglegging en een adviesgesprek
€845,-

Wanneer de begeleiding of het gesprek voor 8.30 uur ’s ochtends wordt afgebeld, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer er later wordt afgebeld, dan zijn wij helaas genoodzaakt de helft van de kosten in rekening te brengen.

Voor het opstellen van het eerste handelingsplan wordt €25,- in rekening gebracht. Oudergesprekken, schoolgesprekken (op ons initiatief), e-mailcontact, (kort) telefonisch overleg en het bijhouden van gegevens in Cliendo, voor reeds in behandeling zijnde kinderen, brengen wij niet in rekening. Deze diensten vallen binnen de service van Het Leerhuis. 

U bent van harte welkom om tijdens een vrijblijvend, kosteloos intake-/informatief gesprek kennis te maken met ons en de praktijk. We ontvangen uw vragen of uw verzoek voor een intakegesprek graag per e-mail.

Let op: Voor begeleiding op locatie en schoolarrangementen gelden aangepaste tarieven. Neem hiervoor contact op via info@hetleerhuis.info.