Tarieven

Begeleiding

Intake- / informatief gesprek: gratis

Individuele begeleiding van 50 minuten: € 39.50
Dit is inclusief het opstellen van handelingsplannen, evaluatieverslagen en ouder- en schoolgesprekken

Individuele begeleiding van 25 minuten: € 21.00
Begeleiding in tweetallen van 50 minuten per persoon: € 28.00

Bijlessen en examentraining 50 minuten: € 39.50

Voorbereiding CITO-toets individueel 50 minuten: € 39.50

Voorbereiding CITO-toets (in een tweetal) van 50 minuten p.p.: € 28.00

Training 'Hoe plan ik mijn huiswerk?' (incl. werkboek): € 470.00 

Training 'Zelf Plannen' (incl. werkboek): € 470.00 (in Den Haag en Pijnacker)

Training 'Zelf Oplossingen Bedenken' (incl. werkboek): € 470.00 (in Den Haag en Pijnacker)

Beter bij de Les: € 47.00 per sessie van 60 minuten (25 sessies in totaal) en € 47.00 voor een klassenobservatie

Training werkwoordspelling (5 sessies): € 39.50 per sessie van 50 minuten

Training begrijpend lezen (5 sessies): € 39.50 per sessie van 50 minuten

Onderzoek

Screening op dyslexie, verslaglegging en een korte mondelinge toelichting: € 125.00

Screening op dyscalculie, verslaglegging en een korte mondelinge toelichting: € 165.00

Uitgebreid individueel onderzoek naar dyslexie, verslaglegging en adviesgesprek: € 699.00

Uitgebreid individueel onderzoek naar dyscalculie, verslaglegging en adviesgesprek: € 699.00

Individueel leervorderingenonderzoek, verslaglegging en adviesgesprek (taal of rekenen): € 305.00

Individueel leervorderingenonderzoek, verslaglegging en adviesgesprek (taal en rekenen): € 420.00

Intelligentieonderzoek, verslaglegging en adviesgesprek: € 420.00

Individueel leervorderingenonderzoek (taal of rekenen) en onderzoek naar intelligentie, verslaglegging en adviesgesprek: € 699.00

Onderzoek naar faalangst en prestatiemotivatie, verslaglegging en adviesgesprek: € 220.00

Onderzoek naar intelligentie en faalangst/prestatiemotivatie, verslaglegging en adviesgesprek: € 525.00

Onderzoek naar leervorderingen (taal en rekenen) en faalangst/prestatiemotivatie, verslaglegging en adviesgesprek: € 525.00

Onderzoek naar intelligentie, leervorderingen (taal of rekenen) en faalangst/prestatiemotivatie, verslaglegging en adviesgesprek: € 735.00

Wanneer de begeleiding of het gesprek voor 8.30 uur 's ochtends wordt afgebeld, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer er later wordt afgebeld, dan zijn wij helaas genoodzaakt de helft van de kosten in rekening te brengen.

Oudergesprekken en schoolgesprekken, voor reeds in behandeling zijnde kinderen, die op ons initiatief gevoerd worden, brengen wij niet in rekening. Deze vallen onder de service van Het Leerhuis. Wij zullen in ieder geval bij aanvang van de begeleiding contact opnemen met school en na ieder evaluatiemoment.

U bent van harte welkom om tijdens een vrijblijvend, kosteloos intake-/informatief gesprek kennis te maken met ons en de praktijk. Wilt u dan wel graag even bellen om een afspraak te maken?

Tarieven gelden voor het schooljaar 2017/2018. Aan de tarieven genoemd op de website kunnen geen rechten ontleend worden.

Let op: Voor begeleidingsplaatsen op locatie gelden aangepaste tarieven. Neem hiervoor contact op via info@hetleerhuis.info.