Reguliere individuele begeleiding

De begeleiding van uw zoon of dochter is wekelijks en individueel van aard. De begeleidingslessen duren 50 minuten per keer en worden aangeboden door gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen. De begeleiding vindt veelal plaats op onze praktijk, maar we bieden ook begeleiding aan op diverse scholen in Den Haag.

Intakegesprek

We starten het hulptraject met een intakegesprek. Dit intakegesprek is gratis en vrijblijvend en is bedoeld om de hulpvraag in kaart te brengen.

Start begeleiding

Aan de hand van tests en observaties stellen wij een handelingsplan op voor onze leerlingen. Er wordt bekeken welke educatieve software, materialen en oefeningen het beste bij onze leerlingen passen. Dit verschilt natuurlijk van kind tot kind en hangt af van de aard en ernst van de problematiek, maar ook van bijvoorbeeld het karakter en de concentratie en motivatie van uw kind. Het Leerhuis werkt met de modernste software en materialen. Ook wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij het lesprogramma van school. Om die reden is er dan ook contact met de scholen, zodat wij goed op de hoogte zijn van de schoolvorderingen en lesmethoden. Onze kamers zijn huiselijk ingericht, waardoor uw kind zich op zijn gemak voelt en niet het gevoel heeft in een schoolse setting te zijn beland. Onze orthopedagogen en psychologen doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind zich fijn voelt bij Het Leerhuis en met plezier de begeleidingslessen volgt.

Overleg met scholen en ouders

De psychologen en orthopedagogen van Het Leerhuis hebben door de jaren heen met veel leraren, remedial teachers en intern begeleiders van scholen goed onderling contact opgebouwd. Wij bezoeken dan ook regelmatig  diverse scholen in Den Haag om de vorderingen van onze leerlingen door te spreken. Daarnaast vindt er ook veel telefonisch overleg plaats of per email, zodat er niet langs elkaar heen wordt gewerkt. Uiteraard wordt er altijd eerst even toestemming aan de ouders gevraagd, voordat er contact opgenomen wordt met school. Ook de ouders worden goed op de hoogte gehouden van de vorderingen en ontwikkelingen.

Evaluatie

Aan de hand van observaties wordt goed bekeken of het handelingsplan aansluit bij uw zoon of dochter. Daarnaast nemen wij regelmatig nieuwe tests af om de voortgang in kaart te brengen. Indien nodig wordt het handelingsplan aangepast. Uiteraard houden wij u goed op de hoogte van onze bevindingen, hiervoor gebruiken wij het volgsysteem Cliendo dat bereikbaar is via het ouderportaal op de homepagina.

Tarief: Het Leerhuis hanteert een all-in tarief voor de begeleiding, dit betekent dat er geen extra kosten verbonden zijn aan (evaluatie)tests, handelingsplannen en overleg met ouders en/of scholen.

Klik hier voor een overzicht van al onze tarieven.

Vergoede behandeling dyslexie

Het Leerhuis is medebehandelaar van het HCO in Den Haag. Dit houdt in dat wij een volledig vergoede behandeling voor dyslectische leerlingen kunnen aanbieden. Leerlingen waarbij de leerstoornis dyslexie door het HCO is vastgesteld en die in aanmerking komen voor vergoede behandeling, kunnen door het HCO worden doorverwezen naar Het Leerhuis, zodat deze behandeling op Het Leerhuis plaats kan vinden. Het Leerhuis biedt de ONL-behandeling tevens op een aantal scholen in de regio aan.

Wat houdt deze vergoede behandeling in?

Het Leerhuis biedt een volledig geprotocolleerde behandeling aan volgens de methode van Onderwijszorg Nederland (ONL). Onderwijszorg Nederland is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Onderwijszorg Nederland is hiermee een erkend dyslexiebehandelaar, in het bezit van het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De ONL-behandeling bestaat uit wekelijkse (individuele) sessies waarbij uw kind ook huiswerk mee krijgt. Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind oefent. Uw kind krijgt een eigen ONL-map waarin het huiswerk wordt bewaard. Tijdens de behandeling zijn verschillende evaluatie- en toetsmomenten ingepland om de voortgang goed bij te houden. De ontwikkeling en voortgang van uw kind wordt besproken binnen een multidisciplinaire team. Dit team zal bestaan uit minimaal een of meerdere (GZ- en/of NIP Kinder- en Jeugd-)psychologen en (NVO-generalist-)orthopedagogen en een of meerdere (geregistreerde) Remedial Teachers, (geregistreerde) logopedisten, leesspecialisten en onderwijskundigen.

Nadere bijzonderheden vergoede behandeling:

  • Het kind krijgt individuele begeleiding, 50 minuten per week plus bespreking huiswerk.
  • Ouders/school doen oefeningen thuis/op school ter ondersteuning.
  • Het dyslexieprogramma wordt op verschillende locaties aangeboden.
  • Duur: 12-49 behandelingen (afhankelijk van ernst)
  • Op verschillende vaste momenten tijdens de behandeling wordt de voortgang van het kind geëvalueerd. Aan de hand hiervan wordt het behandelplan al dan niet aangepast.

Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie:

  • Het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheid van de leerling met een vaste methode. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.
  • Aandacht voor specifieke problemen van een leerling.
  • Vergroten van de leesmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar leesproblemen.
  • ONL hecht zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen. Het is belangrijk dat ouders thuis tijd vrijmaken om hun kind te helpen met het extra huiswerk. De basisschool zal het werk aanpassen aan het door het onderwijsadviesbureau gevolgde behandelplan. Leraren, interne begeleiders en ouders/opvoeders hebben een nadrukkelijke plaats in het traject.

(bron: www.onderwijszorgnederland.nl)

Welke leerlingen komen in aanmerking voor deze vergoede behandeling?

Vanaf 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Enkelvoudig betekent dat een kind er geen tweede probleem bij mag hebben, zoals ADHD, autisme of een laag IQ. De regeling geldt voor kinderen die na 1 januari 2001 zijn geboren.

Alleen leerlingen die door het HCO zijn doorverwezen naar Het Leerhuis komen in aanmerking voor deze vergoede behandeling.