In de zomervakantie bieden wij in Den Haag een cursus begrijpend lezen aan. Het onderdeel begrijpend lezen wordt door veel leerlingen als lastig ervaren. Ze hebben moeite met het nauwkeurig lezen van een tekst, de vraagstelling wordt niet goed begrepen, er worden verkeerde strategieën toegepast en/of de woordenschat is niet toereikend.

In vier sessies leren wij uw zoon/dochter wat er nu precies van hem/haar verwacht wordt bij het begrijpend lezen, waardoor het inzicht en zelfvertrouwen toeneemt.

  • De leerling leert de tekst nauwkeurig te bestuderen: om wat voor soort tekst gaat het?
  • Hoe kun je een tekst het beste lezen?
  • Welke strategie pas ik toe? (voorspellen, kennis activeren)
  • Welke valkuilen zijn er?
  • Hoe leer ik planmatig werken?
  • Wat kan ik doen om de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen?
  • Hoe kan ik verbanden ontdekken in een tekst?
  • Hoe krijg ik meer inzicht in de achterliggende betekenis (tekstinterpretatie)

De cursus is gericht op leerlingen van groep 6, 7 en 8.

Duur van een individuele sessie: 50 minuten
Kosten van vier sessies: 190 euro
Interesse? Neem contact op met denhaag@hetleerhuis.info