Het Leerhuis biedt de mogelijkheid de leervorderingen van uw zoon of dochter in kaart te brengen. Aan de hand van ortho-didactische testen op het gebied van de leesvaardigheid, de rekenvaardigheid en de spellingvaardigheid wordt bekeken op welk niveau uw kind functioneert.

Een leervorderingenonderzoek is een goede manier om eventuele zwaktes en achterstanden aan het licht te brengen, maar het kan ook gebruikt worden om een voorsprong in kaart te brengen. Het onderzoek geeft inzicht in het niveau waarop uw kind presteert ten opzichte van leeftijdgenoten. Welke lesstof beheerst uw kind? Wat voor soort fouten maakt het? Met welke onderdelen heeft uw kind nog moeite? Hoe kunt u uw kind het beste helpen?

Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, de testafname (circa 2.5 uur), een uitgebreide schriftelijke rapportageĀ en een mondeling adviesgesprek.
Klik hier voor de tarieven.