Uitgangspunt

Het Leerhuis opende in 2007 voor het eerst haar deuren in Den Haag. Door de jaren heen hebben we veel leerlingen mogen verwelkomen, sommige leerlingen hadden genoeg aan een paar maanden ondersteuning, andere leerlingen bleven jaren begeleiding volgen, omdat ze onze hulp zo fijn en waardevol vonden. We hebben menig ukkie van groep 4 mogen verwelkomen om vervolgens pas in groep 8 afscheid te nemen van inmiddels grote pre-pubers. Onze kracht? We houden van ons werk en dit plezier is voelbaar bij kinderen en ouders. We nemen ons werk zeer serieus en volgen om die reden jaarlijks diverse trainingen en cursussen om op de hoogte te blijven van de nieuwste middelen en inzichten op onderwijsgebied. We zijn ervaren en we weten precies wat een leerling nodig heeft om beter te presteren en hierdoor meer zelfvertrouwen te verkrijgen.

Onze ervaring leert ons dat iedere leerling uniek is en daardoor ook iedere hulpvraag uniek is. De ene keer zijn er hiaten ontstaan wegens zwak onderwijs of onvoorziene gebeurtenissen in de thuissituatie. Dan weer heeft het kind een andere uitleg nodig en bloeit het op wanneer er in de 1-op-1 situatie alle ruimte is om vragen te stellen en extra te oefenen. Soms is er sprake van een leerprobleem of leerstoornis en is het belangrijk om bijvoorbeeld een dyslexietraject te starten. En soms ligt het aan de concentratie of is de taakaanpak te impulsief. Kortom: er zijn heel veel uiteenlopende redenen waardoor er problemen kunnen ontstaan op schoolgebied. Om die reden wordt er voor elke leerling een individueel handelingsplan opgesteld en bekijken we per leerling welke methoden en materialen het meest geschikt zijn.

We vinden het heel belangrijk om een duidelijk beeld te verkrijgen van de problematiek, maar ook van uw kind. Er worden dan ook altijd een aantal ortho-didactische testen afgenomen, zodat er meer inzicht wordt verkregen in de achterstanden en oorzaken en we gebruiken de eerste sessies om uw kind te observeren. Hier zijn uiteraard geen extra kosten aan verbonden.

Al onze kamers zijn zo huiselijk mogelijk ingericht, opdat uw kind zich thuisvoelt en met plezier naar ons toekomt. Plezier in schoolse taken en het vergroten van het zelfvertrouwen vinden wij net zo belangrijk als het verhogen van de leerprestaties.

Het Leerhuis werkt nauw samen met diverse scholen in Den Haag en omgeving. Overleg met scholen vinden wij zeer belangrijk, maar uiteraard vragen wij altijd eerst uw toestemming voordat wij contact opnemen. Door de jaren heen hebben wij een sterk netwerk opgebouwd en zijn wij een bekend gezicht bij veel leerkrachten en intern begeleiders.

Sinds 2010 is onze praktijk medebehandelaar van het HCO en zijn wij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL).

Bij het uitvoeren van diagnostiek werkt Het Leerhuis samen met een BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Al onze medewerkers zijn aangesloten bij een beroepsorganisaties (NVO/NIP), het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en/of het SKJ.