Individueel psychologisch onderzoek naar dyscalculie

Het Leerhuis biedt de mogelijkheid een uitgebreid individueel onderzoek naar dyscalculie te laten verrichten. Een onderzoek naar dyscalculie wordt doorgaans afgenomen tijdens twee testochtenden. Tijdens de eerste testochtend wordt er een uitgebreid intelligentieonderzoek afgenomen. Het Leerhuis werkt met de intelligentietest WISC-V-NL. Tijdens de tweede testochtend worden de rekenvorderingen in kaart gebracht en bekijken wij welke dyscalculiekenmerken aanwezig zijn bij uw zoon of dochter.

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst voor de ouder(s) zullen wij de ontwikkeling en het verloop van de problematiek in kaart brengen. Ook zullen we, mits u daar toestemming voor geeft, contact opnemen met de school van uw kind om gegevens en informatie op te vragen bij de intern begeleider en/of leerkracht.

U ontvangt een uitgebreide schriftelijke rapportage, welke zal worden toegelicht in een persoonlijk adviesgesprek. Ook is er tijdens dit gesprek voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Als de leerstoornis dyslcalculie is vastgesteld bij uw zoon/dochter, krijgt u tijdens dit gesprek een dyscalculieverklaring, waardoor uw kind recht heeft op compenserende en ondersteunende faciliteiten die gelden in het onderwijs.

Wanneer de school van uw zoon/dochter nog vragen heeft over onze rapportage, zijn wij uiteraard altijd bereid contact op te nemen en het een en ander toe te lichten.

Definitie van dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van de rekenwiskundekennis. Het vaardigheidsniveau van het rekenen ligt qua tempo en accuratesse significant onder hetgeen van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, verwacht mag worden (criterium van de achterstand). Het probleem in het aanleren en toepassen van de rekenwiskundekennis blijft bestaan, ook wanneer voorzien wordt in adequate remediƫrende instructie en oefening (criterium van de didactische resistentie).

De diagnostici van Het Leerhuis zijn aangesloten bij het NIP of het NVO.

Klik hier voor het tarief van een dyscalculieonderzoek.